Is ook jouw tuin jachtterrein?

Baas in je eigen tuin!

Eerste actie in 2019/2020 overtuigde tientallen eigenaars. Nu jij ook?

Om met het geweer te mogen jagen in Vlaanderen, moeten jagers een jachtplan indienen waaruit blijkt dat ze over ten minste 40ha aaneengesloten terrein beschikken. Heel wat jagers sjoemelen met deze plannen door ‘her en der’ een perceeltje extra in te kleuren zonder dat zij hiervoor van de betrokken eigenaar toestemming kregen. Het gaat niet alleen om tuintjes, maar soms ook over volledige dorpskernen en zelfs openbare domeinen. 

Op onderstaande kaart kan je het volledige jachtvrije gebied van Avelgem zien. De kans is dus zeer groot dat ook jouw eigendom opgenomen werd in een jachtplan (alles wat groen ingekleurd staat). Je kan dit zelf in detail voor je eigendom nagaan op www.geopunt.be (selectie kaarten, natuur en milieu, jacht, jachtterreinen)

Ben je eigenaar van een tuin, weide, boomgaard,... dan bezit je automatisch de jachtrechten op dat terrein. Sinds 2014 kan iedere eigenaar via een schriftelijk verzoek zijn/haar terrein laten uitkleuren door de arrondissementscommissaris, mits het voorleggen van een schriftelijk bewijs van het jachtrecht. Dit bewijs kan de eigendomsakte van je woning zijn, of je aanslagbiljet onroerende voorheffing. (Legende: groen = jachtplan, rood = bebouwing. Bron: www.geopunt.be)

Onze campagne moet je als eigenaar sensibiliseren en ertoe aanzetten om te (laten) controleren of jouw percelen niet zonder jouw toestemming in een jachtplan opgenomen zijn. Iedere eigenaar moet immers kunnen beslissen of hij/zij zelf van het jachtrecht gebruik wil maken óf dat hij/zij er nadrukkelijk geen gebruik wil van maken. 


Wil je zelfstandig aan de slag om je jachtrecht op te eisen?

Surf naar http://www.schietinactie.be en vul je naam en mailadres in. Je zal snel te weten komen of je eigendom deel uitmaakt van een jachtplan.

Het enige wat je verder nodig hebt om je jachtrecht op te eisen, is een digitale kopie van bewijs van je eigendom. Een kopie van het aanslagbiljet van je kadastraal inkomen (inclusief de detail van je percelen) is ok.

Het kan ook een kopie van je eigendomsakte zijn, waarin verwezen wordt naar jou als eigenaar en waar de kadastrale informatie op vermeld staat, of het kan een afschrift zijn van bij het kadaster zelf. Dit kan je tegen betaling daar bekomen.


Wil je onze deskundige hulp
om je jachtrecht op te eisen?

Neem contact op met ons en we helpen je graag verder: info@tandem-avelgem.be


Omwille van de strenge coronamaatregelen organiseren we tijdens deze tweede editie van onze actie 'jachtplannen' geen infomomenten op publieke plaatsen zoals cafés. Als je contact met ons opneemt, sturen wij je de nodige documenten toe en helpen je die in te vullen.Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!