We hebben al een Bosstraat, nu nog een bos!

Vlaanderen is één van de bosarmste regio’s in Europa. Er moet dus dringend meer werk gemaakt worden van bosbescherming en bosuitbreiding. Deze roep naar meer groen wordt ook gesteund door Tandem


Avelgem kent al enkele eeuwen geen noemenswaardig bos meer. Op oude kaarten kan je al eeuwenlang geen enkel bos bespeuren op Avelgems grondgebied. Het is daarom ook niet opportuun om in Avelgem terug een groot bos aan te planten. In de Scheldemeersen hoort er immers geen bos. De straatnamen maken ons duidelijk waar de laatste bosrestanten terug te vinden waren: Bosstraat, Kaphoekstraat,... Kortom allemaal plaatsen waar we reeds lange tijd waardevolle akkerlanden aantreffen.


Sowieso zijn alle bossen, groot en klein, belangrijk voor natuur, landschap en klimaat. Daarom moet er in Avelgem werk gemaakt worden van meer toegankelijke natuur en kleinere speelbossen dicht bij de dorpen. Een groot aangesloten bos van meer dan 2 ha is niet makkelijk te realiseren in een gemeente die reeds meer dan twee eeuwen geen bos kent. Maar dat neemt niet weg dat we onze mooie gemeente niet nog meer kunnen vergroenen en bebossen. Dit extra groen wil Tandem op verschillende manieren realiseren.

We willen de inwoners ondersteunen die zelf meer bos of een boomgaard willen aanplanten. Ook met de landbouwers en de natuurverenigingen starten we een samenwerking op om meer te bebossen, meer aandacht te besteden aan kleine landschapselementen, zoals poelen en hagen en meer houtkanten te realiseren. We starten een project voor meer toegankelijke natuur met buurtgroen. Buurtgroen heeft een zekere sociaal-recreatieve functie. Op deze plaatsen kunnen mensen terecht voor een kort rustgevend verblijf in het groen. Het zijn de groene ruimten waar mensen elkaar ontmoeten, de hond uitlaten, waar ouders komen met kinderen en waar kinderen kunnen spelen. De klemtoon ligt er vooral op de rustige, stille recreatie.

Niet-gebruikte gemeentegronden beheren we in samenspraak met natuurverenigingen. En natuurlijk zou een speelbos niet misstaan in een gemeente die belang hecht aan de gezondheid van haar kinderen.

Bij al deze ingrepen wordt er natuurlijk gekozen voor streekeigen boomsoorten zoals wintereik, zomerlinde, zwarte els, fladderiep, schietwilg, sleedoorn, gele kornoelje, wilde kardinaalsmuts en nog verschillende andere soorten.

Concreet wil Tandem niet alleen een 'Bos'straat in Avelgem, maar effectief een bos. Elk klein bos kan dan een eigen functie hebben zoals speelbos, geboortebos of zelfs een begraafbos. 


Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!