Boeren met LEF 

Tandem kiest resoluut voor landbouw met LEF. Landbouw die Lokaal, Ecologisch en Fair als labels met zich meedraagt. Landbouw die dichter staat bij de natuur. Landbouw dicht bij de consument. Kleinschalige bedrijven, jonge landbouwers en alternatieve landbouwsystemen moeten daarom ondersteund worden in hun zoektocht naar een duurzame voedselproductie. Samen kunnen consument en producent de markt beïnvloeden of desnoods zelf in handen nemen om tot een beter landbouwmodel te komen, want boeren verdienen beter.

Want de landbouw in Vlaanderen is steeds meer de speelbal van externe partijen. De prijs van het zaad wordt bepaald door grote multinationals, het veevoeder wordt grotendeels ingevoerd vanuit de sojaplantages in Latijns-Amerika, kunstmest wordt aangeleverd door grote chemische concerns, dure en technologisch complexe machines zijn noodzakelijk om te profiteren van schaalvergroting en de grondprijs in Vlaanderen stijgt dramatisch snel. Daarnaast bepaalt de landbouwer niet langer zelf de prijs. Zijn lot ligt in handen van inkopers van grootwarenhuizen en van de prijs op de wereldmarkt. Allerhande vrijhandelsakkoorden versterken die tendens nog en verzwakken de positie van de Belgische boer.


Het klassieke antwoord van de liberale economen is schaalvergroting. In de praktijk betekent schaalvergroting van de ene boer, echter het faillissement van de andere; grond is immers een schaars goed in België. Verder betekent schaalvergroting ook dat kleine verliezen per eenheid snel monsterverliezen worden door de enorme productie. Dat laatste wordt nog versterkt door de specialisatie. De boer die zich beperkt tot een klein aantal teelten kan daarin expertise opbouwen en zijn bedrijf efficiënt inrichten op die specifieke teelten. Dit betekent dan weer een lagere biodiversiteit, een snellere uitputting van de bodem en een verhoogde kwetsbaarheid voor ziektes en natuurrampen zoals overvloedige regenval of net lange periodes van droogte.

Tandem streeft naar een landbouwmodel dat wél veerkrachtig genoeg is om dergelijke externe schokken op te vangen. We willen een landbouwmodel waarin de boer zelf terug meester is over zijn bedrijf en zijn inkomsten. We willen een landbouwmodel dat de basis vormt van een voedselsysteem dat smaakvolle producten levert, die niet ten koste gaan van onze waterlopen, bodem, fauna en flora.

Tandem wil een herwaardering van het beroep en het in ere herstellen van de boer als expert op zijn bedrijf. We willen boeren die erkend worden voor hun rol bij het in stand houden van onze kostbare landbouwnatuur. We willen boeren die  minder afhankelijk zijn van multinationals en banken, die kwaliteit boven kwantiteit stellen en hier ook naar verloond worden.

Om dat te bereiken streven we naar een model dat de boer dichter bij de consument brengt. Door korte keten verkoop kan de boer niet alleen zelf zijn prijs bepalen op een meer realistische wijze, de maatschappij komt terug in contact met de producent van voedsel, waardoor er meer betrokkenheid groeit en de bereidheid tot een hogere prijs vanzelfsprekend wordt.

Het plattelandsbeleid moet een echt beleid voor het platteland worden. Zowel de sociale functies (hoevetoerisme, zorghoeves,...) als de ecologische functies worden vandaag ondermaats benut en erkend. Landbouwnatuur opwaarderen en opnieuw erkennen als potentiële topnatuur, en voor het onderhoud hiervan vertrouwen op de expertise van oudere boeren is een eerste stap naar herwaardering van het boerenberoep. Landbouwgrond moet gevrijwaard blijven voor landbouw, tegen aanvaardbare prijzen en met voldoende rechtszekerheid om de natuur hierop in ere te herstellen.


Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!