Avelgem wordt Zonnedorp 

Fossiele brandstoffen zijn eindig. Aardolie heeft te veel andere waarde om ze domweg te verbranden en in rook te laten opgaan. Met verbranden, verbranden we gewoon onze toekomst. Iedereen wil toch dat zijn kinderen het beter hebben? Zouden wij dan een klimaat willen nalaten waar onze kinderen niet in kunnen leven? Tandem wil het roer ook lokaal radicaal omgooien.

Onze energiebehoefte stijgt en zal blijven stijgen. We moeten dringend het roer omgooien. Het probleem aan de bron aanpakken. Zuinig met energie. Niet verbruikte energie is duurzame energie. Op zoek naar en gebruik van hernieuwbare energiebronnen. De grondstoffen, stoffen gebruiken die uit de grond komen, met mate en verstandig aanwenden. 

Europa helpt ons een eerste stap zetten met de burgemeesterconvenant. De doelstelling tegen 2020: beperken met 20% van de uitstoot van broeikasgassen, 20% energie besparen en 20% van onze energie halen uit hernieuwbare bronnen. De Federale en de Vlaamse regering helpen ons met sturende maatregelen. Ook de gemeente kan zijn duurzaam steentje bijdragen. Maar eerst een vooral élk van ons, ieder naar eigen godsvrucht en vermogen. Werken aan een gezonde toekomst.

De doelstellingen halen is sterk afhankelijk van de regio waar je woont. Voor Scandinavië is het niet echt een grote uitdaging om 20% van de energie uit hernieuwbare bronnen te halen. In Ijsland komt de warmte zelfs uit de grond en als het in huis te warm is worden de ramen opengezet. 

Bij ons in Vlaanderen moeten we het hebben van zon en wind. Windparken op de Noordzee, want op land wonen we met zijn allen te dicht opeen om in grote hoeveelheden windmolens te bouwen. Dus volop inzetten op zon. Met het produceren van elektriciteit valt geld te verdienen. Vraag het maar aan de Electrabels van deze wereld. Alleen ontbreekt het soms aan het nodige geld om te investeren. Voor zon ontbreekt het soms aan het passende dak.


De Tandem-uitdaging: gaan voor Avelgem Zonnedorp. De gemeente moet op zoek gaan naar gepaste daken, op zoek gaan, via een coöperatieve, naar het nodige geld om de investering te financieren en van Avelgem een Zonnedorp maken. Heb je zelf een beschikbaar dak dan kan je je aanmelden om er zonnepanelen op te leggen. Heb je zelf wat centjes op de bank die toch niet renderen, dan kan je je aanmelden bij de coöperatieve. Ervaringen leren dat je centjes dan dubbel opbrengen: je krijgt een financieel rendement én daarboven op help je ons met zijn allen op weg naar een goed klimaat voor onze kinderen. 

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!