Veilig fietsen van en naar school

Voor Tandem is het vanzelfsprekend dat de fiets het vervoersmiddel bij uitstek is voor onze schoolkinderen. Vlot en veilig verkeer dat levens spaart daar wil Tandem op inzetten. Iedereen moet zich duurzaam, veilig en zelfstandig kunnen verplaatsen. Wij willen werk maken van mobiliteit op maat van de actieve en meest kwetsbare weggebruiker. Om dat te bereiken, moeten we onze mobiliteit hertekenen. En de meest kwetsbare weggebruikers moeten de norm worden: kinderen, senioren en personen met een beperkte mobiliteit. We stemmen onze infrastructuur af op hen. Actieve weggebruikers worden immers vaker slachtoffer van verkeersongelukken. Daarom is hun veiligheid voor Tandem prioritair. 


Het STOP-principe (eerst stappers, dan trappers, dan openbaar vervoer en dan pas de privéwagen) staat vandaag in zowat alle beleidsnota’s. Maar vaak leidt een gebrek aan heldere keuzes in de praktijk eerder tot een POTS-verhaal. Tandem pleit daarom voor een heldere keuze voor voetgangers en fietsers. Een verkeerssituatie is pas voldoende veilig als zij zich er zelfstandig en zonder problemen in kunnen begeven. Veilig oversteken moet een zekerheid worden voor de kwetsbare weggebruikers. Alle kruispunten moeten veilige oversteekplaatsen zijn voor actieve weggebruikers.

Elk schoolkind leert dat het bij groen licht veilig is om de straat over te steken maar in de praktijk kan dit vaak voor ongevallen zorgen. Tandem ijvert er voor dat alle kruispunten een conflictvrije verkeerslichtenregeling hebben. 


Zware vrachtwagens
en sluipverkeer horen niet thuis tussen fietsende kinderen. Tandem pleit voor een vrachtroutenetwerk, dat vrachtwagens weert in de buurt van scholen en in de woonstraten door middel van een tonnagebeperking. Vrachtverkeer, leveringen en werfverkeer worden op bepaalde tijdstippen (bijvoorbeeld begin en einde van de schooltijden) geweerd uit de schoolomgeving. Tandem pleit voor het doorknippen van de sluipwegen opdat de woonwijken en de schoolomgeving leefbaarder worden. We moeten gebruik maken van de bestaande infrastructuur om het doorgaande verkeer te scheiden van het plaatselijk verkeer.


Ta
ndem 
wil inzetten op veilige bepijlde schoolfietsroutes. Er zijn bijkomende inspanningen nodig voor autoluwe fietsroutes waar het veilig is om te fietsen. Deze routes richten we speciaal in op maat van de schoolgaande kinderen. De bestaande veilige fietsroutes worden met elkaar verbonden en voorzien van veilige verbindingspunten. Het zijn vooral die verbindingspunten die extra aandacht genieten en moeten zorgen voor voldoende veilige fietsoversteken.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!