't Gemeentehuis in huis

Tandem gaat resoluut verder op de ingeslagen weg van de e-dienstverlening van de gemeente. Alles moet van thuis uit met de gemeente kunnen worden geregeld: een opmerking formuleren, een formulier aanvragen, invullen en indienen. Alles voor zover het fysiek mogelijk is willen we virtueel oplossen. Zo worden de openingsuren van het gemeentehuis 7 dagen op 7, 24 uren op 24. Schitterend voor zij die met twee uit werken gaan en mee zijn met hun tijd.

Maar… niet iedereen kan mee. De elektronische snelweg gaat voor sommigen te snel. Daar moeten we stil bij staan. Ook voor die Avelgemnaar moeten we op maat werken: onze communicatie op hun maat snijden, onze dienstverlening naar hun hand zetten.

We moeten tijd maken om de dienstverlening aan huis te brengen waar het nodig is. Willen we dat de senioren zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen woning blijven wonen? Wel, dan moeten we onze diensten hieraan aanpassen. Bij hen op bezoek gaan met die informatie die ze zelf niet of moeilijk op het gemeentehuis kunnen komen halen.

Een mobiele ambtenaar krijgt zo ook een beter beeld van wat er leeft in de gemeente, wat de noden zijn van de mensen. Een sociaal onderzoek op kantoor bij de maatschappelijk werker van het sociaal huis geeft toch een onvolledig beeld van hoe de mensen leven? Aan huis gaan bij mensen in moeilijkheden om een volledig beeld te krijgen van de leefsituatie, om de hele scoop van noden te kunnen overzien en voor elk domein verbetervoorstellen te kunnen uitwerken, zo wil Tandem de kansarmoede de pas af snijden.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!