Mijn dier, mooi dier!

Het houden van, zoals ‘ik heb een dier’ is niet moeilijk. Maar met je hart 'houden van een dier' zoals het respecteren van de basisvrijheden voor dierenwelzijn vraagt soms wat meer inspanningen.... 

Tandem respecteert de vijf vrijheden van de dieren
1. Vrij zijn van honger en dorst,
2. Vrij zijn van ongemak, 
3. Vrij zijn van pijn, kwetsuren en ziekte, 
4. Vrijheid om een normaal gedrag te tonen, 
5. Vrij zijn van angst en stress.

Tandem wil een gemeente die respectvol omgaat met dieren. Het welzijn van veel dieren komt nog te vaak in gevaar door de manier waarop ze worden gefokt, verhandeld, gehouden of gedood. Waar mensen dieren mishandelen of verwaarlozen willen we kordaat ingrijpen.

Dieren hebben een positief effect op mensen. Veel mensen zijn dan ook echte dierenvrienden. Maar huisdieren kunnen ook therapeutisch zijn en een hulp tegen vereenzaming. Daarom steunt Tandem het realiseren van enkele hondenweides. Dit ontslaat de eigenaars van de dieren niet de hondenpoep zelf op te ruimen en te verwijderen. Hondendrollen zijn immers één van de voornaamste ergernissen in wijken, op de openbare weg en langs wandelpaden.

Tandem is tegen plezierjacht, zoals deze in onze gemeente momenteel bedreven wordt. Bestandsjacht kan onder strikte voorwaarden worden toegelaten. Het verwijderen van dieren, die voor publieke of ecologische overlast zorgen of de volksgezondheid in gevaar kunnen brengen (bv. duiven, ratten) kan ook in dat licht worden gezien. Verschillende verwijderingsmethoden kunnen daarbij in aanmerking komen, voor zover ze geen dierenleed veroorzaken.

Ook bij de voedselproductie wil Tandem dat er met het nodige respect omgegaan wordt met dieren. De biologische veehouderij wordt gestimuleerd en we ondersteunen boeren die diervriendelijk werken. Het slachten van dieren dient te gebeuren bij erkende slachthuizen. Rituele slachtingen die thuis gebeuren worden niet getolereerd wegens illegaal vanaf 2019. Noodslachtingen van consumptiedieren dienen gemeld te worden bij de gemeente.

Om dit allemaal in goede banen te leiden gaan we resoluut voor een schepen van dierenwelzijn.

Tandem wil mens en dier harmonisch samen laten leven in een gezond Avelgem!

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!