Urban design, ook in ons dorp?

Alles begint  bij een deugdelijk ruimtelijk beleid dat de lichamelijke en geestelijke conditie stimuleert.  Een gezond ruimtelijk beleid kan niet los gezien worden van een duurzaam mobiliteitsbeleid. Tandem streeft naar een langetermijnvisie in de uitbouw van een “leefbaar”, maar vooral “leefgraag” Avelgem. Een globale en duurzame visie op de ontwikkeling van Avelgem is daarom van levensbelang. In deze belangrijke transitiefase moeten we voluit gaan voor “urban design”.


Dit wil zeggen dat  we komaf moeten maken met het verder lukraak neerpoten of transformeren van afzonderlijke gebouwen, huizen, appartementen zonder de minste samenhang, zonder rekening te houden met de voorhanden zijnde infrastructuur, de mobiliteitsmogelijkheden en de groene ruimte. Het is dringend tijd dat we naar het grotere geheel kijken. En zoals bekend is het geheel meer dan de som van de afzonderlijke dingen. Zo kan de ruimte in Avelgem functioneel én terzelfdertijd aantrekkelijk worden. Beiden sluiten elkaar niet uit, ze versterken elkaar. Knappe architectuur en artistieke ingrepen maken deel uit van een geslaagde  ruimte met een aangename belevings- en pretfactor voor inwoners en bezoekers. Nijverheid en het winkelcentrum kunnen op die manier het best aangepakt en in het gemeentelijk totaalbeeld geïntegreerd worden. 

Bron: summer school 2017We evolueren steeds meer naar kleiner en dichter wonen en net dan is de behoefte naar groene publieke ruimte groot. Zuinig omspringen met de open ruimte door compacter te gaan wonen schept mooie kansen voor het aanleggen van openbare groene (parkjes) en blauwe accenten (waterpartijen).  Als we Avelgem op de kaart willen zetten als groene recreatieve  Schelde-gemeente, kan je het zwaartepunt niet uitsluitend leggen op onze Scheldemeersen.

Groene ruimte dient veel meer in de bewoonde kommen van alle deelgemeenten geïntroduceerd te worden. Niet alleen komt het de Avelgemnaren zelf  ten goede, maar draagt het tegelijk bij aan het behoudt en de ontwikkeling van fauna en flora, het herstel van de biodiversiteit, die we allen zo broodnodig hebben. Zo wordt het een win-winsituatie voor mens en natuur. 

Het gemeentelijk beleid zal via regelgeving projectontwikkelaars en bouwpromotoren overtuigen om meer te investeren in een gezonde publieke ruimte en infrastructuur voor duurzame mobiliteitsmogelijkheden. We kunnen bijvoorbeeld bij nieuwbouw gaan voor overdekte en beveiligde fietsenstallingen, bij appartementen gaan voor de nodige gemeenschappelijke ruimte om fietsen te reinigen en te onderhouden, vieze stap- of sportschoenen te reinigen, allerhande klusjes uit te voeren ...

Een meervoudig gebruik van de Avelgemse open ruimte buiten de bebouwde kommen kan mits onderling overleg en goede afspraken een bijkomende troef zijn. De groene ruimte dient zowel mogelijkheden aan de landbouw, de natuur en natuurbeleving als aan gezonde recreatie en sport te geven.

Tandem wil dat het beleid meer investeert in het handelscentrum van Avelgem dan in een verdere  uitbreiding van terreinen voor baanwinkels met inname van de groene ruimte aan de rand van de dorpskernen. Een bijzonder ernstig knelpunt blijft de gewestwegen die doorheen de dorpskernen lopen en die helaas buiten de bevoegdheid van de gemeente Avelgem vallen. De industriezones hoeven niet verder uitgebreid te worden. Vergroenen en ontbetonneren moeten de toekomstige opties zijn, naast een energie- en waterzuinig beleid. Binnen dat kader wil Tandem dat de verouderde industriezones gelegen aan het natuurgebied van de Scheldemeersen, op termijn verdwijnen.

Voor Tandem zijn de  uitgangspunten voor een gezond ruimtelijk beleid heel duidelijk: verdichten en vergroenen. Een keuze voor inbreiding, voor meer compact gaan wonen, biedt meer plaats voor een kwaliteitsvollere publieke ruimte, meer buurt- en wijkgroen, waar elke Avelgemnaar elke dag kan van genieten. Dit voorkomt een verdere verkaveling en betonnering van het grondgebied.


Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!