Nu komkommertijd... straks meer pret?


Ta
ndem
gaat voor meer pret in Avelgem. Hoezo pret? Wel dat is al wat maakt dat je je goed voelt waar je woont en leeft, dat je met alle zintuigen kan genieten van je woonplaats en leefomgeving. Zo’n beleving maakt mensen gelukkiger.

Hoe kunnen we die pretfactor verhogen? Door er in de toekomst voor te zorgen dat privé en publieke gebouwen niet alleen comfortabel en functioneel zijn, maar ook aangenaam ogen, in harmonie met de omgeving. We moeten de schaarse open ruimte groener maken, met  parkjes, met hier en daar een waterpartij. En waarom niet gaan voor vergroening van gevels en daken? Gezien de klimaatopwarming nog zeker tientallen jaren doorgaat is voorzien van voldoende schaduwpartijen zeker geen overbodige luxe.


Een globale aanpak van de dorpsontwikkeling is voor Avelgem meer dan ooit op zijn plaats. Er moet een brede en duurzame visie op de ontwikkeling van onze gemeente voor morgen en overmorgen uitgetekend worden. Dorpsontwikkeling, inrichten van de open ruimte én mobiliteit gaan hand in hand. Een visie op de mobiliteit voor personenwagens, bestelwagens, motoren, tractoren en zwaar verkeer in alle deelgemeenten is van groot belang. Het verbeteren van de verkeersveiligheid en het aanpakken van het probleem van luchtverontreiniging, verkeers-, geluids- en trillingsoverlast zijn voor Tandem een hoge prioriteit. 

Voetgangers en fietsers komen op de eerste plaats. De aanpak van verkeersveilige fietspaden is hoogdringend. Ouders met kinderwagens, buggies, en senioren met rollators, mindervaliden met rolwagen of scootmobiel moeten zich ongehinderd kunnen verplaatsen, zonder valrisico of verkeersonveilige situaties. Het fietsgebruik stimuleren is voor Tandem heel belangrijk. Het gemeentelijk beleid dient daarom ook te zorgen voor voldoende  (beveiligde, overdekte) fietsstallingen. Het zorgen voor fietsstraten en speelstraten kan de pretfactor voor de Avelgemnaren alleen maar verhogen. Het autoluw maken van schoolomgevingen is ook geen overbodige luxe. Verkeersveiligheid en luchtvervuiling worden hierdoor efficiënt aangepakt. Het plaatsen van straatmeubilair zoals rustbanken zal de mobiliteit van senioren stimuleren en voor iedereen de sociale contacten bevorderen. 


Het tragewegenbeleid dient verder ontwikkeld en ”kleine landschapselementen” dienen beschermd en gekoesterd te worden. Daarvoor is een inventarisatie noodzakelijk en moet er ernstig werk gemaakt worden van een streng en restrictief beleid voor vergunning tot verwijdering. Deze kleine landschapselementen gaan over houtkanten, hagen, poeltjes of veedrinkplaatsen, maar evengoed over bermen.

Tandem wil op korte termijn werk maken van een netwerk van groene corridors ten voordele van flora en fauna en de biodiversiteit.


Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!