Maatwerk werkt, voor gezond werk

Bij een eerste ontmoeting tussen mensen zijn de eerste vragen vaak ‘Hoe heet je?” en “Wat doe je?”. Vragen naar wie je bent en naar wat je doet. Met je werk heb je eigenwaarde. Eigenwaarde zorgt voor sterke gezonde mensen. Sterke, gezonde mensen zorgen voor een warme samenleving.

In een gezonde gemeente is wie gezond is, aan de slag. Aan de slag met betaald werk. In Vlaanderen gaat het goed. Slechts 6,5 % van de mensen is op zoek naar werk. In West-Vlaanderen is dat 5,0 % en in het arrondissement Kortrijk 4,8 %. Onze gemeente scoort met 4,4% zelfs nog iets beter dan het gemiddelde van het arrondissement. 

Maar toch, iets te vroeg victorie gekraaid. De ons omliggende gemeenten scoren een stuk beter. Binnen de groep van de werkzoekenden zijn in vergelijking met onze regio de jongeren (min. 25 jaar), de vrouwen en kortgeschoolden oververtegenwoordigd en ze zijn verhoudingsgewijs langer werkloos dan gemiddeld in de regio.

Binnen onze gemeente is er écht een probleem in Bossuit. De werkloosheid is er dubbel zo groot als in de rest van de gemeente en het percentage sluit aan bij dat van de gemeente Spiere-Helkijn (6,9 %) of het Waalse Celles (7,7 %).


Werk aan de winkel. Het werk dat Tandem wil leveren is gericht werken of maatwerk leveren. Samen met de Avelgemse werkgevers overleggen om bij aanwervingen actief op zoek te gaan naar mensen uit de eigen regio, de eigen gemeente. Eerst kijken wat er beschikbaar is en samen met de VDAB voor de noodzakelijke opleidingen zorgen met o.a. individuele beroepsopleidingen op de werkvloer.


Werven in de directe omgeving is werken aan een betere mobiliteit. Werknemers van de eigen gemeente kunnen immers met de fiets naar het werk. Of moeten we leren van de vele Fransen die in onze gemeente werken en via carpoolen naar het werk komen? Afspraken maken met de werkgevers voor het opzetten van bedrijfsvervoersplannen: fietsen, carpoolen, openbaar vervoer…. om zo de parkeerruimtes te beperken en extra ruimte voor ondernemen te scheppen.

Omdat eigen volk beter is? Neen, wel om de problemen in onze gemeente aan te pakken. De ruimte voor de maakindustrie is immers beperkt. Extra ruimte is er niet. We moeten samen met Leiedal inzetten op extra mogelijkheden voor de ontwikkeling van de dienstenindustrie in onze gemeente. Ook daar zijn heel wat mogelijkheden voor kortgeschoolden.  

In het armoedebeleid van Tandem is actief opzoeken van de problemen en dan op maat en gericht werken aan oplossingen het mantra. Werken loont. Werken zorgt voor zinvolle tijdsinvulling. Wie werkt is ’s avonds te moe om voor problemen te zorgen. Iedereen aan het werk en de problemen zijn weg? Alvast een opstap op de financiële ladder, maar nog zo veel meer.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!