Kinderen verdienen kansen

Tandem wil van de strijd tegen armoede een prioriteit maken. België heeft één van de hoogste kinderarmoedecijfers van Europa: in Brussel groeien 4 kinderen op 10 op in armoede, in Wallonië 1 op 4 en 13% van de Vlaamse kinderen (ongeveer 160.000 kinderen) leeft in een gezin met een inkomen onder de Vlaamse regionale armoederisicodrempel.  Een groot deel van hen wordt niet bereikt door de bestaande maatschappelijke diensten en voorzieningen (mutualiteiten, CAW, …). Ook in Avelgem is er één regio (centrum Avelgem) waar er drempeloverschrijdingen zijn, als het aankomt op kansarmoede bij jongeren en kinderen. Dit leert ons de kansarmoedeatlas van het steunpunt sociale planning van de provincie West-Vlaanderen. 

Achter die hallucinante cijfers zit een harde en complexe realiteit. Want armoede is veel meer dan een geldprobleem. Het raakt kinderen in alle facetten van hun leven en heeft vergaande gevolgen op hun gezondheid, onderwijskansen, veiligheid en toekomst. In ons land is de socio-economische achtergrond van een kind wellicht de meest doorslaggevende factor voor zijn welzijn en toekomstperspectieven.

Strijden tegen kinderarmoede moet dan ook een strategische prioriteit zijn. Daarom wil Tandem de cirkel (van armoede) doorbreken door bijvoorbeeld het invoeren van onderwijs-cheques. Onderwijscheques zijn een manier om korting te krijgen op de schoolkosten van je kind(eren). Je kan de cheques gebruiken om verplichte schoolkosten te betalen zoals: schoolreizen en uitstappen binnen de schooltijden, sportdagen en andere activiteiten binnen de schooltijden én de verplichte aankoop van schoolboeken, werkmateriaal en turngerief van de school. (Bron foto: editiepajot.com - Dilbeek zegt neen tegen kinderarmoede)

Op deze manier wil Tandem samen met de sociale partners in de gemeente en in samenwerking met de scholen en CLB's de kinderen uit kansarme gezinnen de kans geven om zich ten volle te ontplooien, want ongeacht zijn/haar socio-economische achtergrond heeft elk kind het recht om zijn/haar toekomstdromen zo goed mogelijk na te streven.Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!