Kansarmoede? Nie bij oes!

Mensen belanden in armoede wanneer ze niet meer in staat zijn om te voorzien in hun basisbehoeften. Maar armoede betekent ook kansarmoede.

Armoede is een veel complexer probleem dan alleen maar een gebrek aan inkomen. Wie in armoede leeft, zit verstrikt in allerlei vormen van sociale uitsluiting die ook nog eens op elkaar inwerken en elkaar versterken. Er is de materiële kloof: mensen vinden geen betaalbare, kwaliteitsvolle woning, stellen het doktersbezoek uit, vinden moeilijk werk en kinderen uit kwetsbare gezinnen lopen een groter risico op schoolachterstand. Dit is jammergenoeg geen ver-van-mijn-bed-show.  Ook in Avelgem leven mensen in dergelijke omstandigheden. We stellen vast dat we met onze huidige sociale initiatieven en structuren, niet altijd de mensen bereiken die het net nodig hebben. Het Sociaal Huis probeert op allerlei manieren het sociaal beleid concreet vorm te geven.

Tandem wil nog een stap verder gaan en een hele reeks organisaties en personen uit het werkveld betrekken bij opsporen van sociale noden. Scholen, Centra voor Leerlingenbegeleiding, huisartsen, thuisverplegers, politie, gerecht, buddies, postbodes,... ze maken allen deel uit van een netwerk dat de opdracht van het sociaal huis kan ondersteunen.

Armoede bestrijd je met een goede basisopleiding voor alle kinderen, met kwaliteitsvolle en energiezuinige woningen, met laagdrempelige toegang tot gezondheidszorg, met degelijke schuldpreventie en –bemiddeling, een goed openbaar vervoer,... Alle maatregelen wensen we te bundelen in een armoedebestrijdingsplan.

Tandem wil alle dimensies van armoede bekijken en wil een armoedetoets voor alle beleidsbeslissingen. 


Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!