Iedereen telt mee

Tandem gaat voluit voor een gemeentelijk gelijke kansenbeleid. Het is immers jammer te moeten vaststellen dat anno 2018 nog steeds mensen op basis van geslacht, seksuele geaardheid, handicap of etnische afkomst blootstaan aan discriminatie. Zo blijven vrouwen nog steeds geconfronteerd met hindernissen in hun sociale ontplooiing en in hun job (het glazen plafond, ongelijk loon bv). 


Tandem wil zich tenvolle inzetten voor het welzijn en geluk van holebi’s en transgenders en blijft waakzaam naar gendergelijkheid toe. Het gemeentelijk beleid moet een bijkomende inspanning leveren voor al wie slachtoffer is van welke vorm van discriminatie ook.De bestrijding van kansarmoede is een prioriteit voor Tandem. We onderschrijven drie belangrijke werkpunten:
1. De gemeentelijke administratie maakt gebruik van genderneutrale of genderinclusieve formulieren.
2. In het gemeentelijk subsidiereglement van verenigingen en organisaties wordt een anti-discriminatieparagraaf opgenomen, waarin aandacht is voor situaties van holebi- en transgenderfobie en xenofobie.
3. Het beleidsdomein “gelijke kansen” wordt in de legislatuur 2019-2025 aan de bevoegdheden van het schepencollege toegevoegd. De desbetreffende schepen ontwikkelt een gelijkekansenbeleid.

De regenboogvlaggen zullen op gezette tijden, meer dan tot nu toe het geval was, aan openbare gebouwen en de respectievelijke scholen worden opgehangen, als positieve boodschap van sexuele diversiteit en gelijkheid in Avelgem.

Tandem opteert voor een laagdrempelig “aanspreekpunt gelijke kansen” voor holebi’s en transgenders en alle vormen van genderongelijkheid, voor mensen met een verschillende ethnische afkomst, voor mensen met een beperking van welke aard dan ook.


Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!